HADIST · IMAM ALI AS

KEHANCURAN UMAT

Imam Ali as berkata : “Patahlah punggungku disebabkan oleh dua orang lelaki di dunia ini; Yang seorang adalah lelaki yang alim (pandai) di lisan tetapi fasiq (di hatinya), dan Yang seorang lagi adalah lelaki yang jahil hatinya (akalnya) walaupun banyak beribadah. Yang pertama menutupi kefasikannya dengan lisannya. Yang kedua menutupi kebodohannya dengan ibadahnya. Karena itu… Continue reading KEHANCURAN UMAT